Hoe maak je een notulen voorbeeld?

Uit welke onderdelen moeten je notulen bestaan?

 • Naam van de vergadering.
 • Datum en plaats.
 • Namen van de aanwezigen, in alfabetische volgorde en liefst met vermelding van hun vergaderfunctie (voorzitter, notulist, et cetera).
 • Verzendlijst/kopie├źn: wie ontvangt een exemplaar van het verslag.

Hoe maak je een goede actielijst?

In 5 stappen naar een goede actielijst

 1. Ken alle taken een prioriteit 1, 2 of 3 toe.
 2. Vertaal taken met een prioriteit 1 in concrete acties.
 3. Noteer alle concrete acties met behulp van werkwoorden.
 4. Voer gelijksoortige acties ‘geclusterd’ uit.
 5. Doe alles wat minder dan 5 minuten kost nu!

Hoe maak je een actie en besluitenlijst?

 1. Nr. Elk actiepunt krijgt een nummer.
 2. Datum. Bij de datum zet je de datum van de huidige vergadering weer.
 3. Punt. Dit is het agendapunt waar het actiepunt uit vandaan komt.
 4. Wat. Is de actie die ondernomen moet worden.
 5. Wie. Is degene die de actie moet ondernemen.
 6. Wanneer.
 7. Besluitenlijst.
 8. Voorbeeld besluitenlijst.

Hoe sluit je een notulen af?

Sluiting in de notulen De zin waarin staat dat de vergadering gesloten wordt, moet altijd de laatste zin van de notulen zijn. De volgende vergadering zal zijn op 12 maart 2014 om 14.00 uur. De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur. Het is altijd de voorzitter die de vergadering sluit.

Wat is een goede notulist?

Een notulist wordt vaak als ondergewaardeerde rol gezien. Als notulist bent u net zo belangrijk als de voorzitter. Het is aan u om de vergadering zo samen te vatten dat het voor iedereen duidelijk is wat er in de vergadering besproken is. Dus ook voor de niet-aanwezigen.

Hoe maak je een agenda voor een vergadering?

De vergaderagenda wordt opgesteld en rondgestuurd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Het agendavoorstel wordt tijdig door de voorzitter van de vergadering, ofwel in samenwerking met medebestuursleden, vooraf aan de genodigden gestuurd.

Wat moet er in een actielijst?

De actielijst is een overzicht van de te ondernemen acties naar aanleiding van de vergadering….Zo moet dat

 • Werken met enkelvoudige en doorlopende actielijsten.
 • De gecombineerde actiepunten- en besluitenlijst.
 • Het opschonen van de actiepuntenlijst.
 • Actielijsten systematisch archiveren.

Wat is het verschil tussen een actie en besluit?

Het verschil tussen een actie en een besluitenlijst? Een actielijst is een overzicht van de te ondernemen acties naar aanleiding van de vergadering. Een besluit wordt vaak genomen door een stemming tijdens de vergadering.

Hoe moet je een vergadering notuleren?

10 tips om makkelijker te notuleren

 1. Bekijk de agenda. Begin met het bekijken van de agenda.
 2. Bekijk vorige notulen.
 3. Papier of digitaal.
 4. Kies de juiste plek.
 5. Neem niet deel aan de vergadering.
 6. Gebruik steekwoorden.
 7. Markeer genomen besluiten.
 8. Vraag om verduidelijking.

Hoeveel tijd kost het uitwerken van notulen?

Maar hoeveel tijd is veel tijd? Voor het uitwerken van een vergadering kun je globaal de volgende richtlijnen aanhouden: Een gewone vergadering (je bent goed voorbereid, men spreekt begrijpelijke taal en de werkomstandigheden zijn goed): 1 uur vergaderen = 1 uur notuleren.

Wat is de rol van een notulist?

Het is de taak van de notulist om een verslag van de vergadering te maken. Een notulist wordt vaak als ondergewaardeerde rol gezien. Als notulist bent u net zo belangrijk als de voorzitter. Het is aan u om de vergadering zo samen te vatten dat het voor iedereen duidelijk is wat er in de vergadering besproken is.

Waarom is de notulist belangrijk?

Waarom je moet notuleren? De gemaakte notulen zijn na afloop van een vergadering bruikbaar als samenvattend verslag voor de aanwezigen, maar ook voor afwezigen. Op deze manier kan iedereen na afloop van een vergadering nog eens rustig doorlezen wat er besproken is.