Wat is signaleren van kindermishandeling?

Tientallen signalen kunnen wijzen op kindermishandeling. Een eerste stap is om dat wat je zag of hoorde voor te leggen aan betrokkenen, zoals ouders of opvoeders. Signalen over onveiligheid van kinderen bespreek je zo veel mogelijk (als de veiligheid van betrokkenen dit toelaat) direct met de ouders en het kind.

Wat kunnen signalen zijn van mishandeling en misbruik?

Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in. Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school. Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld. Speelt gewelddadige of seksuele situaties na.

Wat is een Signalenlijst?

Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is.

Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling?

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Wat zijn de vormen van kindermishandeling?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:

  • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling.
  • Lichamelijke verwaarlozing.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing.
  • Seksueel misbruik.

Wat is de Kindcheck?

Doel van de Kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden. De Kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten/patiënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen.

Wat doet mishandeling met een kind?

Door mishandeling, verwaarlozing of misbruik kan het kind moeite hebben om te functioneren in de maatschappij. Doordat het kind de schuld voor het gedrag van de ouders bij zichzelf zoekt, krijgt het een verwrongen, negatief zelfbeeld en loopt haar zelfvertrouwen een grote deuk op.

Waar let je op bij signaleren?

Signaleren gaat over het waarnemen van veranderingen en handelen naar aanleiding van wat je opmerkt. Dit gaat ongepland. Observeren gaat over het waarnemen van bijvoorbeeld gedrag met een vooraf bepaald doel. Zo kun je gedrag van een cliënt gedurende de dag observeren, bijvoorbeeld omdat de cliënt rusteloos is.

Waar let je zoal op bij signaleren?

In kaart brengen van signalen betekent: Beschrijf wat u ziet en hoort. Neem een “niet pluis-gevoel” serieus. Onderbouw dit gevoel met feitelijke waarnemingen. Maak eventueel gebruik van signalenlijsten (zie onder).

Wat te doen bij vermoeden van misbruik?

Gaat het om een jong slachtoffer? Lees hier hoe je een kind kunt steunen dat te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik. Bij sterke vermoedens kun je een melding maken of om advies vragen bij Veilig Thuis, door te bellen naar 0800-2000. Voor advies kun je ook terecht bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188.

Wat te doen bij vermoeden van huiselijk geweld?

Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

  1. Bel Veilig thuis 0800-2000. Het nummer 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar.
  2. Hulplijn Seksueel Misbruik.
  3. Kindertelefoon.
  4. Meldcode voor hulpverleners.

Welke vorm van mishandeling komt het meest voor?

Uit cijfers van het Nederland Jeugdinstituut (2017) blijkt dat emotionele verwaarlozing het meest voor komt, gevolgd door fysieke verwaarlozing. Seksueel misbruik wordt het minst gemeld. 29% van de kinderen die mishandeling hebben meegemaakt, krijgen te maken met meer vormen van mishandeling.