Wat is Zvw premie 2021?

Vanaf 2021 zijn de percentages van de Zvw als volgt: Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 7% (dit was 6,70% in 2020). Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,75% (dit was 5,45% in 2020).

Wat is de Zvw bijdrage?

U of uw werkgever/uitkeringsinstantie betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Deze bijdrage is een bijdrage die u of uw werkgever/uitkeringsinstantie – naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar – betaalt voor de zorgverzekering.

Is premie Zvw aftrekbaar?

Deze bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie ingehouden op het loon of de uitkering. De door de verzekeringsplichtige verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is niet aftrekbaar van het loon en evenmin aftrekbaar als zorgkosten.

Wat is een werkgeversheffing Zvw?

Sinds 2013 betaalt ingevolge de Wet uniformering loonbegrip een werkgever of uitkeringsinstantie een werkgeversheffing Zvw (2020 6,7%, 2021 7%) aan het Zorgverzekeringsfonds. De werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft zelf niet rechtstreeks te maken met die heffing, ook niet voor de belastingheffing.

Is Zorgverzekeringswet hetzelfde als zorgtoeslag?

In de Zorgverzekeringswet is tevens opgenomen dat mensen met een laag inkomen of zonder inkomen recht hebben op zorgtoeslag. Deze toeslag dient als financiële compensatie voor de premie die men betaalt aan de verzekeraar. Of en hoeveel zorgtoeslag de verzekerde krijgt, hangt af van het inkomen en het vermogen.

Hoe wordt bijdrage Zorgverzekeringswet berekend?

Als zzp’er moet je voor de Zvw een percentage premie betalen over de belastbare winst van jouw onderneming. In 2021 is het percentage 5,75% over maximaal € 58.311 belastbare winst. Het maximum in 2021 is dus € 3.353. (In 2020 was het percentage 5,45% over maximaal € 57.232 belastbare winst).

Is Zvw een werknemersverzekering?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt een verplichte verzekering tegen ziektekosten. Op grond van deze wet moet een werknemer bij een zorgverzekeraar een nominale premie betalen voor zijn zorgverzekering. Daarnaast betaalt u aan ons voor uw werknemer een werkgeversheffing Zvw.

Wat is de maximale premie Zvw?

Maximum-bijdrage-inkomen Zvw

2019 2021
Maximum-bijdrage-inkomen 55.927 euro 58.311 euro

Wat is LH bijdrage Zvw?

Als over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw wordt betaald, betaalt u de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op uw nettoloon of uitkering, of via een aanslag. In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Wat is LH bijdrage Zvw 2020?

Werkgeversheffing Zvw per 2020 is 6,7% Voor belastingjaar 2020 zijn de Zvw-percentages als volgt: De werkgeversheffing Zvw is 6,7%. De eigen bijdrage Zvw die de werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt is 5,45%. De eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt is 5,45%.