Wat is een invasieve exoot?

Invasieve exoten. Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten. Met ingang van 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren.

Hoe Mag ik vissen op invasieve exoten?

Vervoeren en verhandelen van invasieve exoten mag volgens de Verordening IUS niet. Hierdoor mogen vissers niet meer op deze krabben en kreeften vissen. Maar in Nederland geldt een vrijstelling voor het vissen op krabben en kreeften. Hiermee wordt verdere verspreiding van deze schadelijk populatie zo veel mogelijk voorkomen.

Wat zijn de invasieve planten op de Unielijst?

Invasieve planten en dieren op de Unielijst 1 Terrestrische planten 2 Water- en oeverplanten 3 Zoogdieren 4 Invertebraten 5 Zoetwater invertebraten